ROSA SLØYFE X KEVIN.MURPHY

I oktober farger vi høsten rosa! Brystkreft er en av de mest vanlige formene for kreft hos kvinner i dag. KEVIN.MURPHY Norge ønsker i år, som i fjor å støtte Rosa Sløyfe kampanjen til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen med 50kr per solgte “More Than Pink” pakke.

Nøkkelfunn om brystkreft (hentet fra Brystkreftforeningen.no)

  • Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner
  • Brystkreft utgjør 22 prosent av alle krefttilfellene hos kvinner totalt
  • I 2016 fikk 3 371 kvinner diagnosen brystkreft 
  • Også menn kan få brystkreft. I 2019 ble 29 menn diagnostisert
  • I perioden 2012-2016 var det 29 380 tilfeller av brystkreft blant kvinner i aldersgruppen 50-69 år 
  • 89 prosent hadde overlevd etter fem år fra diagnosen var stilt i perioden 2012-2016 
  • Ved utgangen av 2016 var det 45 725 mennesker som levde med eller hadde hatt brystkreft i Norge 
  • 5-10 prosent av alle brystkrefttilfeller skyldes arv

Handle “MORE THAN PINK” her

#Sjekk333

Brystkreftforeningen har laget en video om hvordan du kan sjekke deg. En rask sjekk kan redde liv – med 3 fingre, hver 3. måned og tips gjerne 3 venner.

Add to cart