#KMOWP

O.W.P

Ocean Waste Plastic, et konsept utviklet av Pack Teck i Danmark, har siden 2013 jobbet frem et bærekraftig konsept der plast hentes fra havet og resirkuleres til nye bruksområder.

Målet er å skape oppmerksomhet rundt problematikken med havplast,
slik at plast fra havet kan erstatte mye av ny plast i fremtiden.

Slik resirkulering har mange fordeler. Den totale mengden plast i verden reduseres, samtidig som hav og strender ryddes. Slik reddes også milioner av dyr og økosystem som er truet av plastavfall. Ved å erstatte ny plast med Ocean Waste Plastic får en også en stor reduksjon i CO2 utslipp. OWP støtter også FNs bærekraftige utviklingsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

Plasten fra O.W.P må igjennom flere prosesser før den kan benyttes
I tillegg blir den testet og analysert, slik at forbruker kan vite hvor den kommer fra og hvordan den er komponert på nytt.

Mengden med plast som forsøpler naturen har nådd
et kritisk punkt. Kevin.Murphy håper flere bedrifter vil
følge etter og benytte O.W.P i fremtiden
Informasjon er å finne på www.oceanwasteplastics.com.

KAMPANJE

NEED FOR CHANGE

FOR EN BEDRE VERDEN

Vi jobber for en mer bærekraftig fremtid og forplikter oss til å redusere plastavfall. Den beste måten å gjøre det på er å rense havene for plast
og resirkulere. Kevin.Murphy har allerede startet prosessen med å
gå over til 100% resirkulert havplast. På denne måten kan vi
hjelpe med å rydde havet for ca 360 tonn plast i året.

Endring er en nødvendighet og fakta under taler for seg selv :
– Hvert minutt tømmer en lastebil et lass med plast i havet.
– 8 milioner tonn med plast ender i havet hvert år.
– 150 millioner tonn plast flyter allerede i havet ( Mer enn 5 trillioner biter)
– Verden produserer mer enn 300 milioner tonn plast hvert år
– Mer enn 95% av all plastembalasje blir bare brukt en gang
– I år 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet

Det er på tide å gjøre en endring, før det er for sent!

Verdant AS Org. nr:  992 518 073 | Tlf 56 15 68 00

vipps_logo_rgb
Add to cart